Noroi no Sekai

Album info

Edit Album information • Download Links

  4otaku | Mediafire (MP3 192Kbps)


  Add new link/Edit album links
  • Tracklist:
   1. Yami no Uta
   2. Otanoshimi-kai
   3. Shikabane chord
   4. Kousou Meiseki-mu
   5. Chocomon
   6. Meirei
   7. Kokoro Color
   8. Ash
   9. Higosai
   10. Shimentai
   11. Noroi no Sekai

  VocaDB Album link:Vocadb.net
  Video that contain songs related to this album: